Typ
ISSN to jednowymiarowy kod kreskowy typu 4W, w którym występują paski o czterech różnych szerokościach.

Kodowane znaki
Kodowane znaki to cyfry 0-9, '-', 'X'. Długość kodu jest zmienna (9, 11, 13=11+2, 16=11+5 znaków).

Opis
Kod kreskowy ISSN (ang. International Standard Serial Number) to siedem pierwszych cyfr numeru ISSN zakodowane przy pomocy kodu EAN-13 (cyfra sumy kontrolnej nie jest kodowana). ISBN (ang. International Standard Book Number) jest unikalnym numerem przypisanym każdej wydawanej książce. Rozwinął się z SBN (ang. Standard Book Number) używanego w krajach anglojęzycznych.